Zorg

Zorgen voor diegenen die hulp nodig hebben. Het ligt me nauw aan het hart. En niet alleen omdat ik zelf jaren mijn schoonouders en ouders verzorgd heb. Mijn schoonouders zijn ondertussen overleden maar mijn ouders probeer ik, samen met mijn man, nog een aangename oude dag te laten beleven, in hun eigen huis.

Ik heb zelf aan den lijve ondervonden dat het niet altijd makkelijk is om alle informatie te verzamelen over wat er mogelijk is qua thuiszorg voor oudere mensen: familiale hulp, verpleeghulp aan huis, comfortmiddelen thuis, mantelzorg, en ga zo maar door. Idealiter zou elke gemeente een zorgloket moeten hebben, zeg maar een zorgcoördinatie op lokaal vlak.

Mijn voorstellen:

  • CD&V is voorstander van de 'vermaatschappelijking' van de zorg. Mantelzorg, zorg door vrijwilligers, of binnen een gezin, zou altijd moeten kunnen terugvallen op professionele zorg om het eens over te nemen wanneer het niet lukt voor de mantelzorger of het gezin, of om de verzorgers toe te laten op vakantie te gaan. Als gezinnen er eens uit kunnen, zullen ze makkelijker kunnen gemotiveerd worden voor de zorg voor hun ouders/grootouders.
  • Ik wil graag zorgondernemerschap stimuleren. Op termijn is het niet betaalbaar om alle zorg door professionelen te laten afhandelen, zelfs met de vele mantelzorgers die vandaag al een handje toesteken. Daarom moeten we vrij initiatief stimuleren om tot nieuwe vormen van zorg te komen. Denk maar aan bijvoorbeeld gezinnen die samenwerken om een 't(e)huis' te beginnen voor hun kinderen met een beperking. De normering is vandaag te strikt om dit toe te laten. De regels werken hier verstikkend, en dat kan niet de bedoeling zijn.
  • Een gezinsbeleid dat zich richt op het ondersteunen van partnerrelaties. Een brede informatiecampagne moet het maatschappelijk belang van relaties duidelijk maken, kan het taboe rond relatieproblemen doorbreken, en moet de weg wijzen naar een voldoende en betaalbaar aanbod van relatiebegeleiding.
  • Actie op het vlak van familiaal geweld! We moeten streven naar een geweldloze samenleving. De inhoudelijke uitbouw en profilering van '1712', de zorglijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling is daarbij een speerpunt. Het hulpaanbod voor alle vormen van geweld moet versterkt worden. - Op het vlak van armoedebestrijding is een meer gebundeld optreden vanuit de overheid noodzakelijk. Geen versnippering van projectjes meer maar gezinnen bij de hand nemen en het traject gaan weg uit de armoede. Overleg tussen verschillende initiatieven en actoren is daarvoor noodzakelijk. 

Mia gaat voor...

-      Meer ruimte voor zorgondernemerschap.

-      Een gezinsbeleid gericht op het ondersteunen van partnerrelaties en een geweldloze samenleving.

-      Bundeling van alle initiatieven voor armoedebestrijding: gezinnen bij de hand nemen weg uit de armoede.

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter