Onderwijs

Onderwijs is een thema waarvoor ik me sterk engageer. Vandaag ben ik actief in verschillende schoolbesturen en in de kwaliteitscontrole van hoger onderwijs. Ik was ook een tijdlang schepen van onderwijs in Edegem en startte het nieuwbouwproject voor de gemeentelijke basisschool.

We hebben op het vlak van onderwijs heel wat uitdagingen. Er zijn (te)veel leerlingen die afhaken zonder diploma. Anderzijds zijn er knelpuntberoepen en vacatures die niet ingevuld geraken, wat wil zeggen dat het onderwijs niet helemaal is afgestemd op de noden van het bedrijfsleven.

En er is frustratie. Frustratie op de schoolbanken: er zijn nog te veel leerlingen die zich niet goed voelen op school. De infrastructuur is soms ook verouderd en lelijk. Er moeten meer middelen zijn voor kindvriendelijke schoolgebouwen: mooi, licht en net. Met speelruimte voor kinderen en kindvriendelijk materiaal, zodat kinderen zich thuis voelen op school en er graag naar toe gaan. Om het probleem aan te pakken van de significante groep jongeren die afhaken, moeten we jongeren meer aanspreken op hun interesses. Hun talenten laten bovenkomen. Dit is één van de belangrijkste doelstellingen van de hervorming van het secundair onderwijs. Er is ook frustratie bij het verlaten van de schoolbanken. De hoge jeugdwerkloosheid dreigt uit te draaien op een verloren generatie.

En er is tenslotte frustratie bij de leerkrachten en de schoolbesturen. Onderwijs gaat uiteindelijk over de overdracht van kennis, en moet ook vooral daarop gericht zijn. Als we leerkrachten een gediversifieerde, interessante loopbaan aanbieden, blijven ze geboeid en gemotiveerd. Onderwijs gaat daarnaast over meer dan een 'systeem opgezet door de overheid'. Er moet ruimte zijn voor initiatief. Voor de drive van een schoolteam en een ouderteam die gaan voor een project. Voor het engagement en initiatief van alle betrokkenen. En voor zin en betekenisgeving door de vrijheid van levensbeschouwing.

Ik sta voor:

  • Deelnameplicht vanaf 3 jaar, zodat kinderen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij het schoolgebeuren;
  • Vrijheid van onderwijs: ouders die zelf hun school kunnen kiezen; deregulering en vertrouwen in onderwijsmensen en schoolteams zodat we het vrij initiatief niet verstikken;
  • Meer scholen in de steden, zodat de strikte inschrijvingsregels die vandaag op veel plaatsen gelden, overbodig worden.

Een concreet voorstel van CD&V voor onderwijs is de creatie van 'kidibools', waarbij een soort campus gecreëerd wordt met kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang, kleuterschool en lagere school in één. Kinderen van drie maanden tot zes jaar lopen dan een dagtraject op eenzelfde locatie, met een geïntegreerd onderwijs- en zorgtraject. Dat is minder belastend voor de kinderen en makkelijker voor de ouders. Dit zou de levenskwaliteit van onze jonge gezinnen verhogen.

Mijn voorstel: De eindtermen moeten getoetst worden aan de behoeften van de 21ste eeuw. Scholen moeten meer vrijheid hebben bij het invullen van hun leerpakket. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in de steden, met een grote diversiteit in de leerlingengroepen, kiezen voor onderwijstrajecten die gericht zijn op de wereld in plaats van enkel te focussen op Westerse geschiedenis, cultuur en literatuur. Zo kunnen scholen zich aanpassen aan hun leerlingen, en kunnen wij voor onze kroost kiezen voor onderwijs dat hen klaarstoomt voor een globale wereld.

Mia gaat voor...

-      Alle jongeren hebben talent; het is aan ons om het te laten bovenkomen.

-      Deregulering en vertrouwen in schoolteams.

-      Ruimte voor een mondiaal onderwijstraject.

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Twitter